Bed and dine

Het plan beoogt de stedeling en de stadsnomade nader tot elkaar te brengen door braakliggende terreinen in de binnenstad te benutten voor het tijdelijk verblijf door stadsnomaden. Deze kunnen daar een kamp opslaan van hergebruikte caravans, strandhuisjes, woonwagens.

Bed en Dine blijft dicht bij het idee van vrijheid van denken en biedt ook de meeste ruimte voor initiatief van
de gebruiker zelf.
Met zijn ontwerp stelt Zonderland de prijsvraag zelf ter discussie door zich hardop af te vragen of het werkelijk nodig is om een ontwerp voor een unit te maken, terwijl dergelijke units (caravan, tent) reeds lange tijd beproefd zijn en nog steeds zeer succesvol zijn.


ClientArchiprixYear2013